Instrument sjukvård

Hjälpmedel & Tillbehör (3)

Instrumentbrickor & Skålar (5)

Peanger (1)

    Perkussionshammare (2)

    Pincetter (10)

    Saxar sjukvård (9)

    Skalpeller & knivar (10)

    Suturmaterial (2)